Ana Sayfa » ÖZEL NESİLDEN NESİLE KOLEJİ » TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ ÖZEL NESİLDEN NESİLE KOLEJİ ÇAYYOLU’NDA  HİZMETE BAŞLADI

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ ÖZEL NESİLDEN NESİLE KOLEJİ ÇAYYOLU’NDA  HİZMETE BAŞLADI

HAYAL EDİLEBİLEN VE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLEN EĞİTİMDE YENİ BİR NEFES mottosuyla yola çıkan TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ ÖZEL NESİLDEN NESİLE KOLEJİ Çayyolu’nda  hizmete başladı

  

                   Çocukça Başkent platformunun kurucusu Eğitimci Eda Dilhan AYDIN koleji ziyaret ederek okul müdürü Ayla OKUTAN a ailelerin okul ile ilgili merak ettikleri soruları iletti .

                 1)Merhaba Ayla Hocam öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle sormak istediğim okulunuzun temelde hedeflediği nedir?

                  Nesilden Nesile Koleji  vizyonu eğitimde mükemmeliyet ve öğrenme kalitesi ilkeleri üzerinde her bir öğrencinin bireysel becerilerini baz alarak, onları ulusal ve uluslararası yüksek öğrenimde başarı için gerekli olan güven, analiz etme ve sorgulama becerileri ile geliştirecektir. Öğrenci merkezli bir yaklaşım ve yaratıcı bir eğitim-öğretim programı ile bütün öğrencilerimize yaşam boyu öğrenim tutkusu ve vatandaşlık erdemi edindirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla  yabancı dil eğitimine ağırlık verilmektedir.

Çok açık ki; dünyalı olmanın ilk koşulu İngilizce bilmektir.

Özel Nesilden Nesile Kolejinde  öğrenim gören öğrenciler; her okul düzeyine göre özel olarak hazırlanmış ve zenginleştirilmiş müfredatındaki hedefler doğrultusunda ve iletişimsel bir yaklaşım ile iyi bir telaffuz, zengin bir kelime haznesi ve akıcı bir şekilde okuma, yazma ve konuşma becerileri ile donanmış olarak mezun olur.

Alanında donanımlı ve profesyonel eğitim kalitesiyle İngilizce öğretmenleri sürekli gelişen dinamik yapısıyla yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek  için çağın gereklerine uygun eğitim sistem ve araçlarını uygular, konuyla ilgili eğitimlere katılır ve materyaller hazırlar. Üretilen her tür eğitim programı, etkinlikleri ve materyalleri ile Yabancı Diller  İngilizce bölümü ;  öğrencilerin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alarak modern eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir öğrenme çevresi yaratır.

Özel Nesilden Nesile Kolejinde  Yabancı dil eğitimi – İngilizce eğitimi sadece yoğun bir şekilde verilen İngilizce dersleriyle sınırlı tutulmayıp, projelerle ders dışında da devam eder. Öğrencilerin hayatının merkezinde İngilizce vardır. Üniteler, planlar, günlük dersler ve değerlendirmeler öğrencilerin bu hedeflere ulaşması amacıyla tasarlanır. Özel Nesilden Nesile İlkokulu, 3. sınıftan itibaren, isteyen öğrencilere, anlamlı dil kullanımı ve yeteneğini ölçen uluslararası TOEFL Junior ve TOEFL Primary gibi sınavlara girme olanağı sunar.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

 Atatürk ilke ve inkılablarına bağlı , vatandaşlık erdemine sahip, araştıran –soran ,analitik düşünme becerine sahip,sorun çözebilen,21.yüzyıl becerisine sahip  dünya vatandaşı olan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

Dünyamız sürekli gelişmekte ve bu gelişim doğrultusunda da dinamik bir şekilde değişmektedir. Geleceğin modern iş dünyasında başarılı olacak bireylerin yetiştirilmesi de sadece bu modern dünyada gerekli olan becerilerle donatılması ile mümkün olmaktadır. 21. Yüzyıl Becerileri olarak tanımlanan bu becerilerin çerçevesini  Öğrenme Becerileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri ve Yaşam ve Meslek Becerileri oluşturmaktadır. 

Nesilden Nesile Koleji’nde anaokulundan başlayarak, öğrencilere bu temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda problem çözme, yaratıcı düşünce, eleştirel düşünce, ekip çalışması, iletişim, medya okuryazarlığı, esneklik, liderlik, girişimcilik ve sosyal beceriler gibi konular eğitim programının her aşamasında göz önünde bulundurulmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında Nesilden Nesile Koleji’nde Kişisel Stratejik Planlama Programı, Proje Yönetimi, Tasarımı ve Hazırlama Programı, Müfredat Dışı Faaliyetler, Meslekleri ve İş Hayatını Tanıma Programı ve Hitabet, Sunum ve Münazara Programı etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Bunun dışında üreten nesiller için geleceğin anahtarı ,her beceriyi geliştiren Kodlama “Coding “ ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, analitik düşünebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir.

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini farkeden birçok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. Kolejimizde de kodlama eğitimi ile cocuklarımıza  bu becerileri kazandırmayı  hedeflemekteyiz.

 

                   2) Anladığım kadarıyla çocukların hayattan olmalarını hedefliyorsunuz.Yaparak ,yasayarak, hissederek öğrenmelerini sağlamak asıl hedeflerınızden biri.

                    Evet kesinlikle . Özel Nesilden Nesile Koleji olarak Ankara’da Türk Amerikan Derneği –TAD- ne  bağlı 67 yıllık İngilizce öğretim deneyimiyle ,eğitimde mükemmeliyet ve öğrenme kalitesi ilkeleri üzerinde her bir öğrencinin bir öğrencinin bireysel farklılıklarına ve becerilerini esas alarak,yaratıcı  ,çağdaş ve yenilikçi bir eğitim modeli ile hayal edebilen ,hayallerini hedefleri doğrultusunda gerçekleştirebilen nesiller yetiştirmek istiyoruz.Bunu da ancak yaşamı deneyimleyerek ve hissederek yapabileceklerine inanıyoruz. Bundan dolayı müzik atölyelerimiz, fen laboratuarımız ,spor salonumuz,kulüplerimiz,sosyal sorumluluk projelerimiz, düzenleyeceğimiz gezilerimiz,deneyimli öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımız için bambaşka bir dünyanın kapısını açacağına inanıyoruz.Ayrıca dünyada hızla gelişen ve popüler spor dalları arasına giren; Orienteering (Yer ve Yön Bulma) sporu uygulamaları ile, çocuklarımızın ve gençlerimizin yön bulma ve coğrafi alanı tanıma duyuları geliştirilecektir.

Öğrencilerin yaptıkları her şeyden en üst seviyede memnuniyet duymaları ve bundan keyif almaları, doğuştan gelen kişisel becerilerini keşfetmeleri ve bu becerilerini mümkün olan en üst seviyede geliştirip bunları kullanabilmelerinden geçmektedir. Bireysel Stratejik Planlama aracılığıyla bir eylem planı geliştirmek, öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmesi için başlangıç noktasıdır.

Nesilden Nesile Koleji’nde, her öğrencinin  bireysel özelliklerini ortaya çıkartan, yeteneklerini ve eğilimlerini belirleyen; güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, karşısındaki fırsatları ve tehditleri ortaya koyan bir “Uygulama Modeli” uygulanır.

Elde edilen verilerin ve tespitlerin değerlendirilmesini sağlayan; bu değerlendirmelerin ışığında, her öğrenci için bireysel bir “Gelişme ve Yönlendirme Programı” tasarlayarak; öğrenciyi yetenek ve eğilimlerine göre teşvik eden ve destekleyen bir Eğitim Modeli uygulanır.

 

 Öğrencilerimizin kendilerini en iyi düzeyde geliştirebilmeleri, öncelikli olarak kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu üstlenmelerinden geçmektedir. Bunun sağlanabilmesi için öğrencinin kendini tanıması ve keşfetmesi gerekmektedir ki konulan hedeflere nasıl ulaşılacağının strateji ve eylem planını geliştirebilsin. Kendi güçlü ve zayıf yanları (SWOT Analizi) ile en iyi nasıl öğrendiğini keşfetmesi, öğrencinin tüm hayatında ki engellerle daha iyi başa çıkmasını sağlamaktadır.

 Deneyim ve empati bizim için çok önemli. Örneğin bu sene IHLAMUR KONAĞI YAŞLI BAKIM MERKEZİ  ni ziyaret ettik. Bence çocuklarmız için çok önemli bir deneyimdi. Bu ziyaret sonunda okulumuz YAŞLI DOSTU KOLEJ ünvanlı plaket verildi.

 

             3) Okulunuzda öğrenciler nasıl bir gün geçirecekler?

           Okulumuzda derse başlama saati 9.00 ,ders çıkış saatimiz 16:10 dur.

Kurumumuzda sabah kahvaltısı öğle yemeği veikindi menüsü verilmekte.Dersler 40 dakikadır.Saat 16:30 -18:00 arası etüt saatlerimiz olup etütler ücretsizdir.

Ders Okulda Öğrenilir prensibiyle her ünite ve konu öğrenciye eksiksiz öğretmeye hedefliyoruz. Bu süreçte ünite ve

konulara göre kurum ve kuruluşları ziyaret edeceğiz.

             4- Sizi diğer okullardan ayıran özellik nedir?

              İnovasyon ile öncülük ,yaşamın her alanında mükemmeliyet amacı ,öğrenerek gelişme sosyal ve bireysel becerilerin gelişimi  ,hak edilen bir özgüven  ve vatandaşlık erdemi  kurumumuzun temel değerlerini oluşturmaktadır.Ayrıca geleceğe inançla,güvenle bakan nesiller yetiştirmenin sorumluluğu ve heyecanını duyan ,mutlu ve yenilikçi ,alanında deneyimli bir kadro ile çalışıyor olmamız.En önemlisi ise hayal birliğimiz olması.

 

                5- Özel Nesilden Nesile Kolejinin çok güzel bir sloganı var. Benim ilgimi en başta çeken bu güzel mottonuz oldu. HAYAL EDEBİLEN VE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLEN EĞİTİMDE YENİ BİR NEFES … Öğretmenlik hayatım boyunca hayallere çok önem verdim. Çocukça Başkent ‘te hayallerimden biriydi. O yüzden hayaller benim için çok değerlidir.Peki Özel Nesilden Nesile Kolejinin hayalleri neler?

Yola bizimle çıkan aile ve çocuklarımızla birlikte hayal edip ,hayallerimizi gerçekleştrmiş bir şekilde kocaman bir aile olmak istiyoruz.

Amacımız ve hayalimiz ; öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini de dikkate alarak  yeteneklerini keşfetmek ve yönlendirici çalışmalar yapmak , geleceğe hazırlamak ,teşvik edilecek zihinsel ve davranışsal temelleri ortaya koymak, öğrencilerine, kendilerinin ya da başkalarının düşünce ve eylem özgürlüklerini besleyen zihinsel ve ahlaki alışkanlıkları aşılamak ve en önemlisi  onları saygın ,vizyonu ve misyonu yüksek  bireyler  haline getirmeye çalışmaktır.

Okul, öğrencilerin hayata hazırlandığı yer değil hayatın kendisi olmalıdır. Çocuklarımızın yaşam deneyimlerinden soyutlanmış, dikte etmeye dayalı ve sadece bilgi düzeyinde kalmış öğrenmelerin temelsiz ve geçici olacağına inanmaktayız.

 

 

 

 6) Muhtesem konuk severliğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin ile yüz yüze görüşmek isteyen veliler size nasıl ulaşabilirler?

Bizi 0 312 217 10 10 ve 0 505 092 41 40 nolu telefondan arayarak, aynı zamanda Alacaatı Mahallesi 5022 sokak no :1 adresınde ziyaret edebilirler.

Yazar: DilhanAydin